LabTestsOnline jako projekt europejski ma również zalety przekraczania barier językowych. Aktualna lokalizacja tego portalu na języki; niemiecki, włoski, hiszpański, węgierski, portugalski i francuski umożliwia korzystanie z wspólnych zasobów informacji jej przenikaniu, i wzbogacaniu wiedzy niezależnie od miejsca przebywania i używanego języka.

 

Lab Tests Online Australia

Lab Tests Online  Brazylia

Lab Tests Online  Chiny

Lab Tests Online  Czechy

Lab Tests Online  Francja

Lab Tests Online  Grecja

Lab Tests Online  Hiszpania

Lab Tests Online  Korea

Lab Tests Online  Niemcy

Lab Tests Online  Portugalia

Lab Tests Online  Turcja

Lab Tests Online  USA

Lab Tests Online  Węgry

Lab Tests Online  Wielka Brytania

Lab Tests Online  Włochy
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.01.2008

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.