LabTestsOnline PL - Pierwsza publiczna strona poświęcona badaniom laboratoryjnym

Szanowny Odbiorco Strony LabTestsOnline (LTO)
Zanim wciągnie Cię surfowanie po naszym portalu należy Ci uzmysłowić, że będziesz korzystał z unikalnego na skalę światową przedsięwzięcia.

Twórcą strony LabTestsOnline jest AACC (American Association for Clinical Chemistry). Na mocy udzielonych praw EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) zezwala swoim członkom narodowym na lokalizację i adaptację strony LTO do warunków lokalnych. Portal oparty o wspólne jądro stał się wielojęzyczną platformą poświęconą badaniom laboratoryjnym.

Informacje dotyczące badań laboratoryjnych, często bywają trudne do zlokalizowania, czasem też okazuje się, iż wyniki wyszukiwania nie odpowiadają potrzebom lekarzowi, pacjentowi i jego rodzinie. Głównym celem LabTestsOnline PL jest zmiana tej sytuacji. Strona ta, została zaprojektowana jako pewne i wystarczające źródło aktualnych informacji dotyczących badań laboratoryjnych, niezbędnych dla zrozumienia i poprawnego zarządzania zdrowiem. Skoncentrowana jest, na klinicznych badaniach laboratoryjnych i tematach związanych z tym zagadnieniem. Portal LabTestsOnline dedykowany jest nie tylko środowisku medycznemu - lekarzom wszystkich specjalizacji i diagnostom laboratoryjnym, ale przede wszystkim stanowi źródło kompetentnych i stale aktualizowanych informacji dla osób spoza obszaru medycyny.

Jako projekt europejski ma również zalety przekraczania barier językowych. Aktualna lokalizacja tego portalu na języki; niemiecki, włoski, hiszpański, węgierski (a w niedalekiej przyszłości portugalski i francuski) umożliwi korzystanie z wspólnych zasobów informacji jej przenikaniu, i wzbogacaniu wiedzy niezależnie od miejsca przebywania i używanego języka.

Producentem strony LTO jest MedTech Polska (dawniej: IPDDL).
Koordynatorem działań nad opracowywaniem wersji polskiej jest MedTech Polska oraz PTDL (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej). PTDL jest również odpowiedzialne za jakość merytoryczną tekstów poświeconych testom. W zakresie diagnostyki bakteriologicznej i wirusologicznej wsparcia udziela PTM (Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne)
Partnerami w merytorycznym przygotowaniu lokalizacji i adaptacji dla polskiego odbiorcy zagadnień dotyczących chorób i ich uwarunkowań są wysokiej klasy specjaliści zarekomendowani przez AOTM.
Pełna lista Badań przesiewowych zostanie zamknięta w niedalekiej przyszłość. 

Jesteśmy przekonani, że oddajemy w Państwa ręce nowoczesne i wygodne narzędzie, które będzie dobrze służyć w osiąganiu coraz lepszej Jakości Życia.

Józef L. Jakubiec

Dyrektor Generalny

MedTech Polska

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 05.09.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.