Technologie medyczne w trosce o zdrowie pacjenta


Technologie medyczne ratują życie, poprawiają zdrowie i przyczyniają się do zrównoważonej opieki zdrowotnej.  Na konieczność utrzymania tych wartości, przy uwzględnieniu trudnej sytuacji służyby zdrowia wskazuje Stowarzyszenie MedTech Europe, które w swojej działalności koncentruje się na pracach legislacyjnych w zakresie wyrobow medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wieloletniej sprtrategii przemysłu technologii medycznych, ocenie tych technologii oraz bezpieczeństwie pacjenta i ochronie śroowiska. 

Patient Safety

Antimicrobial Resistance (AMR) and Healthcare Acquired Infections (HAIs)

Blood Safety


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.01.2018

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.