Polska strona LTO


1

LabTestsOnline PL- Pierwsza publiczna strona poświęcona badaniom laboratoryjnymSzanowny Odbiorco Strony LabTestsOnline (LTO)

Zanim wciągnie Cię surfowanie po naszym portalu należy Ci uzmysłowić, że będziesz korzystał z unikalnego na skalę światową przedsięwzięcia.

Serwis LabTestsOnline stanowi źródło rzetelnych i stale aktualizowanych informacji na temat diagnostyki laboratoryjnej. Został on przygotowany tak, aby pomóc pacjentom i ich opiekunom lepiej zrozumieć medyczne badania laboratoryjne stosowane w całym procesie opieki zdrowotnej, począwszy od badań przesiewowych, postawienia trafnej diagnozy, poprzez podjęcie właściwego leczenia, aż po monitorowanie stanu chorego i właściwego kierowania jego terapią.
Ten wielokrotnie nagradzany serwis został utworzony przez AACC (American Association for Clinical Chemistry) i jest stale rozwijany na całym świecie we współpracy z towarzystwami naukowymi.

Skoncentrowany jest, na klinicznych badaniach laboratoryjnych i tematach związanych z tym zagadnieniem. Dedykowany jest nie tylko środowisku medycznemu - lekarzom wszystkich specjalizacji i diagnostom laboratoryjnym, ale przede wszystkim stanowi źródło kompetentnych i stale aktualizowanych informacji dla osób spoza obszaru medycyny.

Serwis LabTestsOnline stał się cennym narzędziem dla pacjentów w zdobywaniu wiedzy na temat badań laboratoryjnych, będącej kluczem do właściwego kierowania ich zdrowiem.


Portal LabTestsOnline jako projekt europejski ma również zalety przekraczania barier językowych. Aktualnie dostępnych jest:

2 3 4
Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania Australia, Brazylia, Chiny, Południowa Korea, USA Chiński, czeski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski włoski, koreański, polski, portugalski, rumuński, hiszpański, turecki i angielski

 

5
6
7

UKIERUNKOWANIE NA PACJENTA

Łatwe do zrozumienia, niezależne źródło informacji o badaniach laboratoryjnych usprawniające dialog pomiędzy lekarzem
i pacjentem.

WERYFIKACJA I AKTUALIZACJA


Treści publikowane na stronię są opracowywane i weryfikowane przez zespół ekspertów w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, którzy zapewniają ich wysoką jakość oraz zgodność z wytycznymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w danym kraju.

RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA


Aktualnie funkcjonuje 17 wersji językowych serwisu, w tym chińska, hiszpańska i francuska. Już prawie jedna trzecia ludzi na świecie może zdobywać wiedzę w swoim ojczystym języku.


- Rozwiązania mobilne - 

W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

Mobilne aplikacje sa już dostępne w:

 

8

Producentem strony LTO jest Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL).
Koordynatorem działań nad opracowywaniem wersji polskiej jest IPDDL oraz PTDL (Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej). PTDL jest również odpowiedzialne za jakość merytoryczną tekstów poświęconych testom. W zakresie diagnostyki bakteriologicznej i wirusologicznej wsparcia udziela PTM (Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne).

Partnerami w merytorycznym przygotowaniu lokalizacji i adaptacji dla polskiego odbiorcy zagadnień dotyczących chorób i ich uwarunkowań są wysokiej klasy specjaliści zarekomendowani przez AOTM.

Jesteśmy przekonani, że oddajemy w Państwa ręce nowoczesne i wygodne narzędzie, które będzie dobrze służyć w osiąganiu coraz lepszej Jakości Życia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 21.05.2014

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.