Podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza (HE4)


Co się oznacza?

Podfrakcja 4 ludzkiego białka z komórek nabłonkowych najądrza (HE4) jest białkiem wytwarzanym przede wszystkim przez komórki nowotworowenabłonkowego raka jajnika.W określonych warunkach stanowi ona istotnymarkernowotworowy. Wynik badania HE4 wskazuje na stężenie we krwi podfrakcji 4 białka z komórek nabłonkowych najądrza.

Nadekspresja HE4, której wynikiem jest wyższe stężenie tego białka we krwi,  bardzo często występuje u pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika. Jeżeli poziom HE4 jest podwyższony, jego oznaczenie może służyć do monitorowania skuteczności leczenia i/lub nawrotu choroby. 

Rak jajnika jest piątą w kolejności przyczyną zgonów kobiet w wyniku chorób nowotworowych. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Walki z Rakiem (ACS), ryzyko wystąpienia raka jajnika wynosi 1 do 75, a ryzyko zgonu  1 do 100. ACS szacuje, że co roku w USA odnotowuje się około 22 000 nowych przypadków choroby i około 14 000 zgonów z tego powodu.

Nabłonkowy rak jajnika jest najczęściej występującym (85 do 90% przypadków) nowotworem tego narządu. Powstaje w komórkach pokrywających zewnętrzną powierzchnię jajników. 

Istnieje kilka różnych podtypów raka jajnika, takich jak surowiczy, endometrialny, śluzowy i jasnokomórkowy. Najczęściej spotykanym z nich jest rak surowiczy. Badania wykazały, że do nadekspresji HE4 dochodzi w ponad  90% przypadków raka surowiczego i endometrialnego oraz w 50% przypadków raka jasnokomórkowego, zaś przypadkom raka śluzowego zazwyczaj nie towarzyszy podwyższony poziom tego białka.   

Obecnie we wczesnym stadium, zanim komórki nowotworowe rozprzestrzenią się poza jajnik, rozpoznaje się niecałe 20% przypadków choroby. Główną przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że objawy raka jajnika są bardzo nieswoiste.

Trwają nieprzerwane badania nad opracowaniem niezawodnej metody wczesnego wykrywania raka jajnika u kobiet bez objawów choroby. Jednocześnie bardzo istotne jest wykonywanie regularnych badań ginekologicznych, znajomość historii występowania choroby w rodzinie oraz zwracanie uwagi na mogące wystąpić objawy.

Z uwagi na brak swoistości, nie zaleca się wykonywania oznaczenia HE4 w celach przesiewowych u pacjentek bezobjawowych. W niewielkich ilościach białko HE4 jest wytwarzane przez prawidłowe tkanki, a nieznaczne podwyższenie stężenia może występować w przebiegu wielu chorób nienowotworowych.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.

 

Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.

 

UWAGA:Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem
Rady dotyczące pobierania krwi

Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


ArtykułŚledź swoją próbkę, dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.07.2017

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.