BADANIA PRZESIEWOWE - nowy rodzaj badań laboratoryjnych


Szanowni Państwo

Mamy przyjemność przedstawić Państwu, na stronie Lab Tests Online.PL, nowy rodzaj badań laboratoryjnych – BADANIA PRZESIEWOWE.

Po kilku latach funkcjonowania serwisu, dzięki dynamicznej pracy Krajowego Komitetu Konsultacyjnego, nadszedł czas na jego rozbudowę.

Badania przesiewowe, zwane inaczej skriningowymi (z ang. screening) odgrywają strategiczną rolę
w medycynie i są ważnym elementem w profilaktyce zdrowotnej. Przeprowadza się je również u osób zdrowych, nie posiadających objawów choroby, w celu wykrycia potencjalnych schorzeń. 
Ilość, rodzaj a także częstotliwość zalecanych badań jest różna w zależności od wieku. Dlatego też dział badań przesiewowych został podzielony na 7 grup wiekowych:

Oddzielny rodzaj stanowią badania wykonywane w ciąży oraz badania prenatalne, gdyż są one dogłębnym spojrzeniem na wybraną gamę zleconych do wykonania testów.

Celem wprowadzenia nowego rodzaju badań jest dostarczenie Państwu najnowszych i najważniejszych doniesień z zakresu badań przesiewowych, które mogą przyczynić się do właściwego kierowania swoim zdrowiem.

Zapraszamy do odwiedzania stron badań przesiewowych.


Z poważaniem

Józef L. Jakubiec
Dyrektor Generalny

Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.07.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.