Zesztywniające zapalenie stawów


Postępujące zapalenie stawów i układu torebkowo-więzadłowego kręgosłupa, rozpoczynające się od zesztywnienia stawów krzyżowo-biodrowych.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.