Zatorowość i choroba zakrzepowo-zatorowa


Zatorowość – stan, w którym materiał (tkanka, tłuszcz, powietrze, zakrzep krwi) przemieszcza się w krwiobiegu, a następnie zatrzymuje się w żyle lub tętnicy i blokuje przepływ krwi przez naczynie krwionośne

Choroba zakrzepowo-zatorowa – choroba spowodowana blokowaniem światła naczyń krwionośnych przez zakrzepy przemieszczające się z prądem krwi. Zakrzepy mogą zatrzymywać się w żyłach (zakrzepica żylna, np. zakrzepica żył głębokich) lub tętnicach (zakrzepica tętnicza, np. zator tętnicy płucnej).
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 24.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.