Zapalenie tętnicy skroniowej


Przewlekły stan zapalny i uszkodzenie dużych tętnic twarzy i głowy; objawy to między innymi ból głowy, tkliwość skóry głowy, utrata wzroku i ból twarzy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.