Układ limfatyczny


(układ chłonny) – rozległa sieć węzłów, naczyń i przewodów, które odprowadzają chłonkę z tkanek do krwi. Chłonka to bezbarwny, wodnisty płyn zawierający między innymi tłuszcze, białka i limfocyty, białe krwinki zwalczające zakażenia. Chłonka i układ limfatyczny służą do transportu tych substancji w organizmie, usuwania płynu i bakterii z tkanek oraz są miejscem dojrzewania limfocytów. 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 30.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.