Tkanka łączna


Tkanka łącząca narządy i inne struktury w organizmie. Wspiera, łączy i otacza narządy, wypełnia powierzchnię pomiędzy nimi oraz tworzy więzadła i ścięgna.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 20.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.