Stan przedrzucawkowy


Stan występujący podczas ciąży, charakteryzujący się wysokim ciśnieniem, obecnością białka w moczu i zatrzymywaniem płynów. Nieleczony może prowadzić do rzucawki ciążowej i drgawek, mogących zagrażać życiu matki i dziecka


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.