Rozszczep kręgosłupa


Wada rozwojowa, w której kości kręgosłupa nie zamykają się wokół rdzenia (tkanki nerwowej, która w prawidłowych warunkach otoczona jest kośćmi kręgosłupa); otwór ten bywa osłonięty przez skórę (ukryty rozszczep kręgosłupa) – wtedy objawy nie występują lub są one bardzo łagodne. Jeżeli skóra nie pokrywa otworu, opony mózgowe okrywające mózg i rdzeń kręgowy wystają poprzez skórę (przepuklina oponowa). W niektórych przypadkach pękają, odsłaniając rdzeń kręgowy (przepuklina oponowo-rdzeniowa). W dwóch ostatnich sytuacjach może dojść do poważnych uszkodzeń nerwów nóg oraz podbrzusza, co może spowodować paraliż oraz upośledzenie funkcji pęcherza i jelit.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.