Zwiększenie liczby komórek danego narządu, powodujący powiększenie tego narządu. Określenie to odnosi się przede wszystkim do gruczołów, takich jak prostata lub gruczoły nadnerczy. Rozrost może powodować problemy związane z powiększeniem się danego gruczołu (np. niezłośliwy rozrost stercza) lub z jego wzmożoną czynnością (jak w przypadku rozrostu nadnerczy).


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.