Równowaga kwasowo-zasadowa


Zachowanie przez organizm prawidłowego, nieznacznie zasadowego pH krwi i tkanek (w zakresie pomiędzy 7,35 – 7,45). Równowaga ta zostaje osiągnięta dzięki układom buforowym krwi (które pomagają minimalizować wahania pH) oraz płucom i nerkom, które usuwają nadmiar kwasów lub zasad z organizmu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.