Obszar mózgu znajdujący się bezpośrednio nad pniem, kontrolujący przysadkę i uwalniający hormony regulujące wiele funkcji organizmu takich jak temperatura ciała, głód, pragnienie, sen oraz nastrój.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.