Ostry zespół wieńcowy


Grupa schorzeń mogących stanowić zagrożenie życia, powstałych w wyniku niedokrwienia serca spowodowanego zwężeniem lub niedrożnością jednego lub kilku naczyń krwionośnych; schorzenia te to między innymi niestabilna dusznica czy atak/zawał serca – charakteryzuje je ból w klatce piersiowej, uczucie dyskomfortu, ból jednej lub obu rąk lub ramion, ból szczęki, ból brzucha, spłycony oddech, mdłości, pocenie się i zawroty głowy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 17.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.