Niedoczynność przytarczyc


Stan charakteryzujący się niedoczynnością gruczołów przytarczycowych oraz obniżonym wytwarzaniem hormonu przytarczyc (parathormonu, PTH), który kontroluje stężenie wapnia i fosforanu we krwi oraz zawartość wapnia w kościach. Objawy to między innymi mrowienie palców dłoni i stóp, ból i kurcze mięśni, zmęczenie, suchość skóry i łamliwość paznokci, bóle głowy, niepokój i depresja.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.