Nadczynność przytarczyc


Stan charakteryzujący się nadmiernym wytwarzaniem hormonu przytarczyc (parathormonu, PTH), który kontroluje stężenie wapnia i fosforanu we krwi oraz zawartość wapnia w kościach. W pierwotnej nadczynności przytarczyc stężenie wapnia we krwi jest wysokie, a stężenie fosforanu niskie, czasem powstają kamienie nerkowe. Wtórna nadczynność jest spowodowana niskim stężeniem wapnia lub witaminy D lub też wysokim stężeniem fosforanu; często przyczyną jest przewlekła choroba nerek. Nadczynność przytarczyc, niezależnie od przyczyn jej występowania, może spowodować rozwój osteoporozy oraz ból kości.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.