Przewlekła choroba autoimmunizacyjna, w której wytwarzane są przeciwciała przeciwko receptorom płytek motorycznych. Charakteryzuje się osłabieniem i zmęczeniem mięsni szkieletowych po powtarzanym wysiłku. Pierwszymi objawami są: opadanie powiek, podwójne widzenie, głos nosowy, trudności żucia i połykania.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 24.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.