Krwinka biała o dużych rozmiarach, obecna w tkance łącznej, węzłach chłonnych, szpiku kostnym i innych tkankach; stanowi istotny element układu odpornościowego i pomaga zwalczać zakażenia poprzez fagocytowanie drobnoustrojów chorobotwórczych.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 24.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.