Laboratorium specjalistyczne


Laboratorium specjalistyczne – laboratorium specjalizujące się w wykonywaniu testów rzadziej zlecanych przez lekarza, często wymagających specjalistycznej aparatury.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.