Zaburzenie występujące u dzieci, w którym niedobór witaminy D powoduje osłabienie i miękkość kości, opóźniony wzrost i rozwój kośćca. Podobne zaburzenie u osób dorosłych nazywane jest osteomalacją.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.