Komórki wysepek trzustkowych


Wyspecjalizowane komórki w trzustce, wytwarzające i wydzielające jeden z kilku hormonów mających wpływ na funkcjonowanie organizmu; niektóre z nich to komórki alfa wytwarzające glukagon i beta wytwarzające insulinę.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.