Komórki okładzinowe


1. Komórki wyściełające jamę ciała, jak np. klatkę piersiową lub jamę brzuszną.

2. Wyspecjalizowane komórki w żołądku, wydzielające kwasy wspomagające trawienie pokarmu oraz czynnik wewnętrzny niezbędny do wchłaniania witaminy B12.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.