Kanalik nerkowy


Długi przewód o niewielkiej średnicy, znajdujący się w nerce; jest połączony z kłębuszkiem i wspomaga zatrzymywanie niewielkich cząsteczek (takich jak woda, elektrolity, glukoza, wapń) przez nerki, jednocześnie eliminując zbędne produkty przemiany materii. Zawartość kanalików przesącza się do nerki tworząc mocz.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 19.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.