Kłębuszek nerkowy


Jedna z wyspecjalizowanych struktur nerkowych, składa się z naczyń włosowatych filtrujących krew, umożliwia przenikanie niewielkich cząsteczek do moczu i zapobiega utracie większych cząsteczek białka i krwinek.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 19.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.