Guz chromochłonny


Guz wytwarzający nadmierne ilości epinefryny (adrenaliny) i norepinefryny; zazwyczaj występuje w jednym lub obu gruczołach nadnerczy lecz może również umiejscowić się w jamie brzusznej.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.