Gorączka reumatyczna


Stan wynikający z niewłaściwego leczenia lub brak leczenia zakażenia bakterią należącą do paciorkowców grupy A (Streptococcus pyogenes). Jest on wynikiem odpowiedzi układu immunologicznego, który wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko antygenom występującym na własnych komórkach (reakcja autoimmunologiczna). Może to prowadzić do poważnego uszkodzenia zastawek serca; pojawienia się obrzęków i bólu stawów, guzków i wysypki skórnej; zapalenia mięśnia sercowego (carditis); szybkich i gwałtownych ruchów (pląsawica Sydenhama). 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 09.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.