Pozaustrojowy, nie wytwarzany w narządzie, tkance ani komórkach organizmu. Może odnosić się do substancji podawanej do organizmu, jak insulina lub testosteron egzogenny.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.