Czułość – w laboratorium klinicznym


1. zdolność testu do prawidłowej identyfikacji pacjentów z danym zaburzeniem
2. zdolność testu do wykrycia niewielkich ilości danej substancji lub do pomiaru reakcji

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.