Ciąża pozamaciczna


Ciąża nieprawidłowa, podczas której zapłodniona komórka jajowa zagnieżdża się poza macicą, najczęściej (90%) w jajowodzie (ciąża jajowodowa)


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.