Choroba Wilsona


Zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe, rzadka, postępująca choroba, w której występuje defekt metabolizmu miedzi, przebiegająca z gromadzeniem miedzi w wątrobie, mózgu, nerkach, rogówce i innych tkankach. Konsekwencją jest m.in. marskość wątroby.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.