Białko ostrej fazy


Białko, którego poziom wzrasta lub zmniejsza się w infekcjach bakteryjnych, wirusowych, po wystąpieniu urazu lub w przebiegu chorób mogących powodować ostre stany zapalne tkanek.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 24.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.