Polimialgia reumatyczna


Choroba powodująca ból i osłabienie w rejonach mięśni ramion i miednicy oraz poranne sztywnienie stawów. Dotyczy głównie kobiet powyżej 50 roku życia. 

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.