Bezkomórkowy płynny składnik krwi, o słomkowym kolorze, zawiera wodę, elektrolity, glukozę, tłuszcze i białka. Są w nim zawieszone krwinki czerwone, białe oraz płytki krwi. Oprócz transportowania elementów komórkowych, osocze bierze udział w utrzymaniu równowagi wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej, a także  uczestniczy w transportowaniu produktów rozpadu.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.