Stres oksydacyjny


Uszkodzenie komórek spowodowane przez wolne rodniki, grupy atomów zawierające atom tlenu i wolny elektron, może uszkodzić i czasem zniszczyć komórki. Antyoksydanty obecne w organizmie lub spożywane w formie suplementów diety zapobiegają temu uszkodzeniu poprzez łączenie się z wolnymi rodnikami.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.