Środek rozszerzający źrenicę


Lek (np. atropina) powodujący rozszerzenie źrenicy oka; stosowany w badaniu oka oraz w celu leczenia określonych zaburzeń okulistycznych.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.