Procedura prześwietlenia miękkiej tkanki piersi mająca na celu wykrycie zmian nowotworowych złośliwych lub łagodnych. Okresowa mammografia jest zazwyczaj zalecana kobietom znajdującym się w grupie podwyższonego ryzyka nowotworu piersi. Stosuje się ją również  w innych przypadkach.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.