Barwienie w kierunku hemoglobiny płodowej


Oznaczenie stosowane w celu określenia liczby czerwonych krwinek pochodzących od płodu, znajdujących się w krwiobiegu kobiety ciężarnej o grupie krwi Rh-. Stosowane jako pomoc w określeniu ilości immunoglobuliny odpornościowej, jaka powinna być podana matce w celu zapobiegania powstaniu u niej przeciwciał przeciwko Rh.  

Hemoglobina to składnik krwi ludzkiej odpowiedzialny za dostarczanie tlenu do tkanek. Istnieją trzy typy prawidłowej hemoglobiny: hemoglobina A (Hgb A), hemoglobina A2 i hemoglobin F (zwana Hgb F lub hemoglobiną płodową). U osób dorosłych Hgb A występuje w największej ilości (>95%), A2 w ilości 1.5-3.5% a Hgb F w ilości <1%. Jednak u prawidłowo rozwijającego się płodu i noworodka, proporcje hemoglobiny A i F są odwrócone i w czerwonych krwinkach płodu znajduje się duża ilość Hgb F.
W barwieniu Kleihauer-Betke, z rozmazu krwi obwodowej matki pod wpływem kwaśnego buforu (pH 3.3), zostają usunięte wszystkie formy hemoglobin z wyjątkiem HbF, a krwinki czerwone, zawierające hemoglobinę płodową zabarwiają się na kolor różowy.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.