Zażółcenie skóry i białkówek, spowodowane nagromadzeniem barwnika żółciowego (bilirubiny) we krwi. Żółtaczka jest objawem wielu chorób: (1) najczęstszą z nich jest zablokowanie (np. przez kamień żółciowy) przewodów odprowadzających żółć do jelit; (2) choroby wątroby spowodowane zakażeniem (np. zapalenie wątroby), nadużywaniem alkoholu, środkami trującymi lub innymi czynnikami; oraz (3) niedokrwistość, której towarzyszy nadmierne niszczenie krwinek czerwonych.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.