Ciałko żółte


Ciałko żółte obecne w jajniku. Jest to tkanka pełniąca rolę gruczołu wydzielania wewnętrznego, wypełniająca przestrzeń pozostałą po uwolnieniu jaja. Jeżeli nie dochodzi do zapłodnienia zostaje wydalone w cyklu miesiączkowym, w przypadku zapłodnienia pozostaje i produkuje progesteron.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.