(Najczęściej w odniesieniu do wątroby)

Przewlekła choroba wątroby, w której prawidłowa tkanka wątrobowa jest zastępowania przez tkankę łączną, co prowadzi do zaburzenia przepływu krwi przez wątrobę i upośledzenia jej czynności. Zaburzeniu ulegają funkcje układu pokarmowego, metabolizm hormonów a także czynności detoksykacyjne (alkohol, leki). Główną przyczyną marskości jest przewlekły alkoholizm. Objawy to nudności, wzdęcia, jasno zabarwione stolce i dyskomfort w obrębie jamy brzusznej. Leczenie polega na odpoczynku, diecie bogato białkowej i abstynencji. Nieleczona może doprowadzić do niewydolności wątroby i nerek, a także do krwotoków z przewodu pokarmowego, stanowiących zagrożenie życia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.