Wiązanie chemiczne stosowane w celu usunięcia pewnych substancji (np. metali) z tkanek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stosowane w usuwaniu pewnych substancji toksycznych (np. ołów, żelazo). Chelatowanie bywa również bez uzasadnienia propagowane jako skuteczna metoda leczenia miażdżycy.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.