Płyn mózgowo-rdzeniowy


Zazwyczaj przejrzysty płyn, wytwarzany w komorach mózgowych, wypełniający i chroniący zagłębienia w mózgu i rdzeniu kręgowym. U osób dorosłych prawidłowa ilość płynu mózgowo-rdzeniowego to około 140 mililitrów. Badania płynu, uzyskanego za pomocą punkcji lędźwiowej, mogą być pomocne w rozpoznaniu niektórych chorób.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.