Grupa związków organicznych (zawierających węgiel, wodór i tlen), w tym skrobia i cukry, stanowiące źródło energii dla ustroju. Z węglowodanów pochodzących z pożywienia wytwarzana jest glukoza, która następnie ulega przemianom przebiegającym z  uwolnieniem energii, magazynowanej jako adenozyno trójfosforan (ATP). Węglowodany są syntetyzowane przez rośliny zielone (w procesie fotosyntezy). Ludzie spożywają je w formie płatków śniadaniowych, produktów mącznych, owoców i warzyw. Są albo natychmiast zużywane lub magazynowane w postaci glikogenu.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.