Naczynie włosowate


1. Drobne naczynia krwionośne łączące układ tętniczy i żylny. Poprzez ścianki naczyń włosowatych o grubości jednej komórki (średnica około 0.008 mm) są przekazywane z tętniczek do tkanek substancje odżywcze i  tlen, a z tkanek do układu żylnego dwutlenek węgla i inne produkty rozpadu. 2. inny niewielki włosowaty przewód, przez który przepływa limfa lub inny materiał.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.