Specjalna miękka tkanka znajdująca się w środku kości. Czerwony szpik jest szeroko rozpowszechniony w kościach dzieci lecz znajduje się również w pewnych kościach u dorosłych (np. mostek, żebra). Jest on niezbędny w procesie tworzenia dojrzałych krwinek czerwonych. Żółty szpik kostny o dużej zawartości tłuszczu występuje częściej u dorosłych i znajduje się głównie na końcach długich kości.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.