Choroba wieńcowa - jedna z form miażdżycy

Często występujące schorzenie tętnic, w wyniku którego na wewnętrznych ścianach tętnic odkładają się płytki składające się głównie z cholesterolu i lipidów. Proces ten powoduje utratę elastyczności naczyń oraz zwężenie ich światła, co prowadzi do zwolnienia przepływu krwi. Miażdżyca związana jest również z nadciśnieniem, otyłością, cukrzycą i pewnymi dziedzicznymi chorobami przemiany materii. W niektórych przypadkach można przy pomocy zabiegu operacyjnego utworzyć obejście zatkanych tętnic (założenie pomostów tzw. bypassów). Czynniki zapobiegające wystąpieniu choroby to między innymi rzucenie palenia, dieta niskotłuszczowa, ćwiczenia fizyczne i unikanie stresu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.