Środek przeciwkrzepliwy


Inna nazwa: Antykoagulant

Substancja hamująca krzepnięcie krwi (np. kumaryna, heparyna). Antykoagulanty stosowane są w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych (np. u pacjentów z zapaleniem żył), a także jako czynnik zapobiegający krzepnięciu krwi przeznaczonej do przetoczenia.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.